door naar tekst

logo

H. Kreuger

Van

Raad van Commissarissen ERIKS group nv

Telefoon

072 54 75 888

Datum

5 november 2004

Hierbij delen wij u mede dat de heer H. Kreuger, voorzitter van de directie van ERIKS group nv, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2005 zijn functie zal neerleggen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.


Per diezelfde datum zal de heer J. van der Zouw (1954) de functie van de heer Kreuger overnemen. De heer Van der Zouw is al vele jaren werkzaam in de technische handel. In september 1999 trad hij in dienst bij de ERIKS-groep als directeur van ERIKS bv in Alkmaar. Sinds 1 januari 2002 is hij lid van de groepsdirectie en in die functie tevens verantwoordelijk voor de clusters ERIKS Nederland en ERIKS Zuidoost-Azië, alsmede voor een deel van het International Product Management.

072 - 514 18 44
Vraag ERIKS.
Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen. Dhr. / Mevr.
Land
*Dit zijn verplichte velden
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of ERIKS FlangeGaskets.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.