door naar tekst

logo

Overname WYKO Holdings Limited

Van

Raad van Bestuur ERIKS group nv

Telefoon

072 54 75 888

Datum

17 oktober 2006

Betreft

ERIKS GROUP NV NEEMT WYKO HOLDINGS LIMITED, GROOT-BRITTANNIË OVER

FORSE VERSTERKING VAN ERIKS’ POSITIE ALS EUROPESE MARKTLEIDER


ERIKS group nv heeft overeenstemming bereikt over de koop van alle aandelen in het kapitaal van WYKO holdings Limited (hierna ‘WYKO’), gevestigd in Halesowen nabij Birmingham, Groot-Brittannië.

WYKO is in Groot-Brittannië de grootste toeleverancier van werktuigbouwkundige componenten met de daaraan gerelateerde technische en logistieke dienstverlening aan de onderhoudsmarkt. De verwachte omzet op jaarbasis bedraagt ca. GBP 240 mln. (EUR 355 mln.) en het operationele resultaat (EBITA) ca. GBP 13,0 mln. (EUR 19,2 mln.). Het aantal medewerkers is ruim 2.000. Van de omzet wordt ca. 90% in Groot-Brittannië gerealiseerd, de overige 10% via de WYKO-vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Slowakije en Ierland alsook via gespecialiseerde productie-activteiten in de Verenigde Staten en Maleisië.

De combinatie ERIKS/WYKO, met een verwachte gezamenlijke pro forma jaaromzet van ca. EUR 850 mln. en 4.200 medewerkers, zal de onbetwiste Europese marktleider zijn als toeleverancier van een breed en diep assortiment van werktuigbouwkundige componenten en de daaraan gerelateerde technische en logistieke dienstverlening. De combinatie ERIKS/WYKO heeft een sterke marktpositie in Groot-Brittannië, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Polen (de thuismarkten) en daarnaast nog vestigingen in diverse andere Europese landen (Frankrijk, Ierland, en Slowakije), de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië.

Strategie ERIKS

Zoals vermeld in ons strategisch plan in het jaarverslag zet de internationalisatie van het bedrijfsleven door. Ook in de markten waar ERIKS aanwezig is, vindt een sterke consolidatie plaats bij fabrikanten, distributeurs en industriële eindverbruikers. Als antwoord hierop streeft de ERIKS-groep de volgende commerciële doelstellingen na:
 • Opbouwen van een leidende marktpositie in West- en Midden-Europa, derhalve een ‘Europese speler’ van formaat worden.
 • Een sterk marktaandeel (top-3 positie) innemen voor elke in het assortiment opgenomen kernactiviteit, in alle regio’s waar de ERIKS-groep vestigingen heeft.
 • Aanbieden van een hoogwaardig en breed assortiment van werktuigbouwkundige componenten.
 • Beschikken over een hoog kennisniveau en door het aanbieden van kennis de innovatieve toeleverancier zijn.
 • Een evenwichtige verdeling van de omzet over de belangrijkste typen afnemers (koopprofielen) Onderhoud (MRO) en Original Equipment Manufacturers (OEM) ter beheersing van het risico-profiel van de ERIKS-groep. WYKO De overname van WYKO beantwoordt voor een zeer belangrijk deel aan de hiervóór vermelde commerciële doelstellingen.
 • WYKO is de grootste toeleverancier van werktuigbouwkundige componenten (met name elektromechanische aandrijftechniek, hydraulische componenten, afdichtingstechniek en onderhoudsproducten) van Groot-Brittannië met een marktaandeel van 10 à 15%.
 • WYKO geeft de ERIKS-groep een belangrijke positie in een nieuwe thuismarkt.
 • WYKO heeft een sterk ontwikkeld gamma van technische en logistieke dienstverlening.
 • WYKO versterkt de positie van de ERIKS-groep in de bestaande thuismarkten.
Op bijlage 1 zijn de activiteiten van WYKO nader gedetailleerd.

ERIKS en WYKO

De nieuwe combinatie ERIKS/WYKO leidt tot een aanzienlijke versterking van de marktpositie en geeft goede mogelijkheden voor groei, zoals

betere dienstverlening aan internationale klanten met vestigingen in diverse landen;
uitbreiding van het assortiment van WYKO in Groot-Brittannië met de overige productgroepen van ERIKS;
uitbreiding van het assortiment bij de ERIKS-vestigingen met de producten en diensten van WYKO.
Tevens zijn er mogelijkheden aanwezig om kostenbesparingen te realiseren. Voor het realiseren van vorenstaande synergiemogelijkheden wordt een projectgroep samengesteld.

Voorgenomen uitbreiding Raad van Bestuur ERIKS group nv

Het management van WYKO bestaat uit:
 • Bill Wilson, CEO (51 jaar)
 • Mark Dixon, COO (42 jaar)
 • Jonathan Cook, CFO, (48 jaar)
De Raad van Commissarissen van ERIKS group nv heeft het voornemen de aandeelhouders tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen Bill Wilson en Mark Dixon te benoemen als nieuwe leden van de raad van bestuur van ERIKS group nv, vanaf het moment van afronding van de overname.

Acquisitieprijs en financiering

De acquisitieprijs bedraagt GBP 139 miljoen (EUR 206,0 miljoen) op een debt- en cash-free basis. De acquisitie zal in eerste instantie worden gefinancierd met een overbruggingskrediet. De verwachting is dat dit overbruggingskrediet later in 2006 of in begin 2007 wordt geherfinancierd, gedeeltelijk door nieuwe senior debt en gedeeltelijk via een aandelenemissie (ca. EUR 120 miljoen). De Rabobank heeft de nieuwe senior debt en het overbruggingskrediet tegen de gebruikelijke voorwaarden gegarandeerd. Een prospectus met nadere informatie over de emissie wordt te zijner tijd beschikbaar gesteld. Rabo Securities zal fungeren als Sole Global Coordinator en Bookrunner voor de emissie.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Een voorstel ter goedkeuring van de acquisitie van WYKO zal voorgelegd worden aan de aandeelhouders van ERIKS in overeenstemming met artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek. Voor dit doel zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehouden in Alkmaar. De convocatie volgt binnenkort. Naast toestemming voor de acquisitie zullen de voornaamste agendapunten de voorgenomen benoeming in de Raad van Bestuur van ERIKS group nv van de heren Bill Wilson, de huidige CEO van WYKO en Mark Dixon, de huidige COO van WYKO betreffen, evenals het verlenen aan de Raad van Bestuur van een machtiging om nieuwe aandelen in het kapitaal van ERIKS group nv uit te geven ter gedeeltelijke aflossing van het overbruggingskrediet. Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, worden verzocht de instructies te volgen in de oproepadvertentie voor de vergadering, die gepubliceerd zal worden in ‘Het Financieele Dagblad’ en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

Overig

De volgende partijen zullen optreden als adviseurs voor ERIKS group nv voor de acquisitie:

 • Fortis Corporate Finance and Capital Markets
 • De Brauw Blackstone Westbroek
 • PricewaterhouseCoopers.
Dit persbericht is niet bestemd voor verzending, publicatie of verspreiding in of naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Dit bericht is geen aanbod noch vormt het een onderdeel van een aanbod tot koop, verkoop of inschrijving van enige effecten van ERIKS group nv. Een dergelijk aanbod zal eventueel worden gedaan door middel van een door ERIKS uit te geven prospectus, en beslissingen ter zake het kopen van of het inschrijven op effecten moeten uitsluitend worden genomen op basis van de informatie in die prospectus.

Dit persbericht wordt eveneens in het Engels gepubliceerd. Bij interpretatieverschillen gaat de Nederlandse versie voor.

Conference calls met de Raad van Bestuur van ERIKS group nv op 17 oktober 2006

09:30 CET persconferentie
Inbelnummer: +31 20 531 58 33
Replay: +31 70 315 43 00 (code: 125 589#)
De replay is beschikbaar van 17 oktober tot en met 1 november.
11:00 CET analistenbijeenkomst
Inbelnummer: +31 20 531 58 46
Replay: +31 70 315 43 00 (code: 125 590#)
De replay is beschikbaar van 17 oktober tot en met 1 november.
Presentatiemateriaal is beschikbaar op http://eriks.com/ir/presentatie-ERIKS-WYKO.pdf

WYKO Algemeen

WYKO is ruim 40 jaar geleden in Groot-Brittannië opgericht. In de jaren 1980 – 2000 is WYKO door het overnemen van vele lokale distributeurs sterk gegroeid. In 1999 heeft een investeringsfonds van de Royal Bank of Scotland WYKO van de beurs gehaald. In de daarop volgende jaren zijn nog enkele overnames gerealiseerd en is het assortiment uitgebreid.

WYKO bestaat nu uit een aantal kennisgedreven en gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die ieder voor zich hun eigen markten bedienen. WYKO Industrial Services (WIS) vormt de kern van WYKO, het is een engineering- en distributieorganisatie met ongeveer 110 eigen vestigingen en 103 ‘insites’ bij afnemers. De totale omzet van WIS bedraagt op jaarbasis momenteel ca. GBP 218 mln. (EUR 323 mln.).
Daarnaast zijn onder WYKO nog een viertal gespecialiseerde ondernemingen opgenomen. Deze ontwikkelen, produceren en verkopen onder eigen naam een aantal specifieke technische componenten. De externe omzet van deze vier ondernemingen bedraagt op jaarbasis GBP 22 mln. (EUR 32,5 mln.)

Organisatie

WYKO Industrial Services (WIS) is opgedeeld in:
 • WYKO Industrial Distribution (WID) met ca. 80 vestigingen, 18 ‘insites’ bij afnemers en een nationaal distributiecentrum in Birmingham;
 • WYKO Electrical and Mechanical Engineering Services (WEMS) met 30 vestigingen;
 • WYKO Integrated Solutions (IS) met 85 ‘insites’ bij afnemers.

WYKO Industrial Distribution (WID)

Dit onderdeel, met ca. 80 vestigingen, 18 ‘insites’ bij afnemers en 660 medewerkers, biedt het totale assortiment van producten en diensten aan de MRO-markt aan. WID realiseert een externe omzet van ca. GBP 100 mln. Afhankelijk van het klanttype wordt de markt door nationale account managers, regionale vertegenwoordigers, gespecialiseerde sales engineers en een nationaal call centre bewerkt.

WYKO Electro Mechanical Engineering Services (WEMS)

Met ca. 30 vestigingen, waarvan er enkele met WID worden gedeeld, en 548 medewerkers realiseert deze eenheid een omzet van ca. GBP 35 mln. De reparatieactiviteiten omvatten vooral de reparatie van elektromotoren, pompen, reductiekasten, elektronische besturingssystemen en het verlenen van adviezen voor het verhogen en het optimaliseren van de capaciteit van bestaande productie-installaties (condition monitoring services).

WYKO Integrated Solutions (IS)

Deze snel groeiende activiteit realiseert met 300 medewerkers een externe omzet van ca. GBP 70 mln. Met over het algemeen een klein team van 3 à 5 medewerkers worden ‘in house’ bij de klant diensten geleverd. Naast de eigen producten en diensten worden ook vele andere ‘consumables’ ingekocht en geleverd.

De onderlinge samenhang tussen WID, WEMS en IS

De onderlinge samenhang tussen de traditionele rol van een voorraadhoudende distributeur, de mogelijkheid logistieke concepten aan te bieden en de reparatie- en monitoring-activiteiten van de WEMS shops versterken de drie afzonderlijke activiteiten.

WYKO International

Vanuit eigen vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Slowakije en Ierland worden de producten en diensten aan internationale afnemers aangeboden. In Tsjechië is een vestiging in oprichting.

De gespecialiseerde ondernemingen:

 • Rencol (omzet GBP 8,0 mln.)

  Dit bedrijf met vestigingen in Groot-Brittannië en Maleisië ontwikkelt en produceert een assortiment van frictie-ringen (tolerance rings) voor toepassingen in de automobiel- en computerindustrie.

 • Revolvo (omzet GBP 2,5 mln.)

Dit bedrijf ontwikkelt en produceert een assortiment van speciale kogellagers en levert aan industriële eindverbruikers en distributeurs.
 • WYKO Tire Technology (omzet GBP 9,0 mln.)

Met vestigingen in Groot-Brittannië en de USA worden gereedschappen voor de fabrikanten van autobanden onwikkeld en geproduceerd.
 • Pioneer Weston (omzet GBP 2,5 mln.)

Dit bedrijf ontwikkelt en produceert een gamma van mechanische afdichtingen (mechanical seals) en dynamische afdichtingen

072 - 514 18 44
Vraag ERIKS.
Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen. Dhr. / Mevr.
Land
*Dit zijn verplichte velden
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of ERIKS FlangeGaskets.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.